• image
Previous Next
Home Kalendarz 2019 kwiecień

Kwiecień na Hali w Łącku

W miesiącu kwietniu 2019r. zostały lub zostaną przeprowadzone nastepujące imprezy, nie wynikające z codziennej pracy Hali :

 

1.04 - zawody Powiatowe szkół Gimnazjalnych chłopców w  piłkę ręczna - od godziny 10:00

9.04 - zawody Powiatowe szkół Gimnazjalnych chłopców w  siatkówke - od godziny 10:00

30.04 - zawody Wojewódzkie - siatkówkę od godziny 10:00

  

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.