• image
Previous Next
Home Kalendarz 2018 wrzesień

Wrzesień na Hali w Łącku

W miesiącu wrześniu 2018r. zostały lub zostaną przeprowadzone nastepujące imprezy, nie wynikające z codziennej pracy Hali :

9.09 - Spotkanie Sołeckie - 10:00

 9.09 - Piknik rodziny nad Dunajcem w Łącku od 14:00

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.