• image
Previous Next
Home Kalendarz 2018 listopad

Listopad na Hali w Łącku

W miesiącu listopadzie 2018r. zostały lub zostaną przeprowadzone nastepujące imprezy, nie wynikające z codziennej pracy Hali :

08.11 - Powiatowy turniej piłki halowej Państwowych Straż pożarniczych - od godziny 9:00

09.11 - Powiatowe zawody Szkolne w piłkę halową  - od godziny 10:00

14.11- Rejonowe zawody szkolne w piłkę halowa - od godziny 10:00

17.11- Gmine zawody szkolne - od godziny 9:00

20.11 - Powiatowe zawody szkolone w Szachy - od godziny 10:00

24.11 - Gmine zawody szkolne - od godziny 9:00

28.11 -  Wojewódzkie zawodyszkolen w piłkę halowa - godz. 10:00

29.11 - Powiatowe zawody Szkolne w piłkę halową  - od godziny 10:00

 

 

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.