• image
Previous Next
Home Aktualności Zapraszamy biegaczy i nie tylko - dla uczestników biegu pamiątkowy medal i udział w loteri fantowej !!

Zapraszamy biegaczy i nie tylko - dla uczestników biegu pamiątkowy medal i udział w loteri fantowej !!

PROJEKT-6---ostateczny.jpg

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.