• image
Previous Next
Home Orlikowa Liga Oldbojów Regulamin

HALOWA LIGA OLDBOJÓW - REGULAMIN

SKRÓCONY REGULAMIN Orlikowego TURNIEJU OLDBOJÓW 2018

 

ORGANIZATOR:

Hala Widowiskowo-sportowa w Łącku, Animatorzy Orlik Łącko

 

CEL IMPREZY:

 • wyłonienie mistrzowskiej drużyny,
 • propagowanie piłki nożnej wśród uczestników,
 • angażowanie społeczeństwa do aktywności ruchowej,
 • rozwój sprawności fizycznej i umysłowej,
 • zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • sport lekiem na patologie i zagrożenia.

 

TERMIN I MIEJSCE:

28.04.2018 Orlik Łącko

19.05.2018 Orlik Łącko

30.06.2018 Orlik Łącko

15.09.2018 Orlik Łącko

06.10.2018 Orlik Łąck

13.10.2018 Orlik Łącko

 

1. W turnieju uczestniczą  :

(Woj. Tom, Oldboje Łącko, Oldboje Kamienica, Oldboje Ochotnica, Oldboje Jazowsko, Oldboje Zyndram)

2. W skład poszczególnych drużyn mogą wchodzić zawodnicy +35 dopuszcza się 2 zawodnika +32 nie zarejestrowanego w  lidze z ramienia PZPN.

3. Czas meczu 17min (bez możliwości wydłużenia przez sędziego). W wyjątkowych sytuacjach czas zostanie zatrzymany np. udzielenie pomocy na boisku kontuzjowanemu zawodnikowi.

4. Drużyna liczy do 15 zawodników.

5. Zmiany zawodników „hokejowe” (możliwe zmiany powrotne).

6. Drużyny muszą posiadać koszulki w jednym kolorze z numerami lub znaczniki.

7. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt. Miejsce w tabeli decyduje :

 

 • bezposrednie spotkania,
 • ilość punktów,
 • stosunek bramek,
 • większa ilość zdobytych bramek,
 • mniejsza ilość straconych bramek,
 • losowanie.

8. Warunkiem dopuszczenia drużyny do rozgrywek będzie imienna lista zawodników

zgłoszona i podpisana przez kierownika przed pierwszym meczem.

9.W razie niestawienia się na mecz zgodnie z ustalonym terminarzem drużynie obecnej na

zawodach przyznaje się walkower 3:0.

11. Protesty można składać tylko przed danym meczem sędziemu bądź organizatorowi ligi.

12. Sędziowie meczu mają prawo do stosowania następujących kar:

 • 2 minuty, ( żółta)
 • 5 minut,   (czerwona)
 • wykluczenie do końca meczu,
 • wykluczenie całkowite zawodnika z turnieju,
 • pozostałe przepisy zgodne z PZPN.

13. Auty wykopywane nogą z linii lub poza linii boiska, piłka nie może być w ruchu. Bramka strzelona bezpośrednio z autu nie jest uznana.

14. Każdy  rzut wolny morze by wykonany bezpośrednio do bramki.

15. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe w trakcie

Turnieju (taki dokument podpisują zawodnicy i kierownicy drużyn).

 

UWAGA: Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów!

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.