• image
Previous Next
Home Halowa Liga Oldbojów Regulamin

HALOWA LIGA OLDBOJÓW - REGULAMIN

SKRÓCONY REGULAMIN HALOWEGO TURNIEJU OLDWOJÓW O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĄCKO 2018/2019

 

ORGANIZATOR:

Hala Widowiskowo-sportowa w Łącku

 

CEL IMPREZY:

 • wyłonienie mistrzowskiej drużyny,
 • propagowanie piłki nożnej wśród uczestników,
 • angażowanie społeczeństwa do aktywności ruchowej,
 • rozwój sprawności fizycznej i umysłowej,
 • zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • sport lekiem na patologie i zagrożenia.

 

TERMIN I MIEJSCE:

01.12.2018 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

19.01.2019 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

02.02.2019 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

16.02.2019 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

16.03.2019 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

30.03.2019 Hala Widowiskowo-Sportowa w Łącku

 

1. W turnieju uczestniczą :

(Woj. Tom, Oldboje Łącko, Oldboje Kamienica, Oldboje Ochotnica, Oldboje Jazowsko, Oldboje Zyndram)

2. W skład poszczególnych drużyn mogą wchodzić zawodnicy +35 dopuszcza się 1 zawodnika +32 nie zarejestrowanego w lidze z ramienia PZPN

3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje powstałe w trakcie

Turnieju (taki dokument podpisują zawodnicy i opiekunowie grup- lista).

4. czas meczu 15min ( bez możliwości wydłużenia czas przez sędziego) w nagłych sytuacjach czas zostanie zatrzymany np. kontuzji.)

5. Drużyna liczy do 20 zawodników.

6. Zmiany zawodników „hokejowe” (możliwe zmiany powrotne).

8. Drużyny muszą posiadać koszulki w jednym kolorze z numerami lub znaczniki

9. Obuwie obowiązujące tzw. halówki

10. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt. Miejsce w tabeli decyduje :

 • bezposrednie Spotkanie,
 • ilość punktów,
 • stosunek bramek,
 • większa ilość zdobytych bramek,
 • mniejsza ilość straconych bramek,
 • losowanie.

11. Warunkiem dopuszczenia drużyny do rozgrywek będzie imienna lista zawodników

zgłoszona i podpisana przez kierownika przed pierwszym meczem oraz wpisowe w wysokości 500zł.

12.W razie niestawienia się na mecz zgodnie z ustalonym terminarzem drużynie obecnej na

zawodach przyznaje się walkower 3:0.

13. Sędziowie meczu mają prawo do stosowania następujących kar:

 • 2 minuty, ( żółta) powrót na boisko przed czasem gdy drużyna w osłabieniu straci bramkę.
 • wykluczenie z meczu (czerwona)
 • wykluczenie całkowite zawodnika z turnieju, negatywnie rażące zachowanie zawodnika(decyzja sędziego)
 • pozostałe przepisy zgodne z PZPN.

14. Auty wykopywane nogą z linii lub poza linii boiska, piłka nie może być w ruchu. Bramka strzelona nie jest uznana bezpośrednio z autu

15. Każdy rzut wolny morze by wykonany bezpośrednio do bramki.

 

UWAGA: Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów!

Budowa hali widowiskowo – sportowej realizowana była jako projekt partnerski Gminy Łącko i Powiatu Nowosądeckiego w ramach Działania 6.2
Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.